Kdo je dula

DULA  je původně řecký název a znamená ženu, která je připravena „opečovávat“. A to je jedna z nejhlavnějších rolí duly – poskytuje NEPŘETRŽITOU emocionální, psychickou i fyzickou podporu během porodu. Tento druh nepřetržité podpory nemůže ženě nabídnout nikdo ze zdravotnického personálu, protože to vzhledem k jejich vytíženosti a péči i o jiné rodičky ani není  technicky možné. A také podstata jejich práce je jiná, porodní asistentky a lékaři zajištují především odbornou zdravotnickou péči.

Dula tedy neposkytuje zdravotnické služby, ale doplňuje péči zdravotníků. Nesupluje ani nedubluje práci porodních asistentek ani lékařů, nezasahuje do jejich kompetencí, ale spolupracuje s nimi, stejně jako s otcem a dalšími členy rodiny.

Dula napomáhá komunikaci mezi rodiči a zdravotníky, pracuje diskrétně a citlivě, nerozhoduje za rodiče.

Cílem duly je podpořit ženu v tom, že porod zvládne. Dula doprovází rodící ženu do porodnice, kterou si žena vybrala, případně u porodu doma za přítomnosti zkušené porodní asistentky. 

Dula pomáhá vytvořit takovou atmosféru při porodu, aby se žena mohla cítit bezpečně, mohla se co nejvíce uvolnit a plně soustředit na samotný porod. Také je důležité, že zná rodičku již z období těhotenství a i její přání, obavy a představy týkající se porodu.

Nepřetržitá podpora a péče o rodící ženu má tak velký význam, že často pozitivně ovlivní jeho délku, vnímání bolesti a prožitku a pomáhá snižovat výskyt případných komplikací.

Dula chápe a respektuje fyziologii porodu i emocionální potřeby rodící ženy. Uznává porod jako jeden z klíčových okamžiků v životě ženy a je si vědoma, že způsob, jakým žena a dítě porod prožijí, je pro oba velmi zásadní a důležitý i do budoucna.

Dula se s ženou a jejím partnerem setkává již během těhotenství, dává jim potřebné informace, kontakty a může jim pomoci s přípravou porodního plánu.

V období po porodu podporuje ženu v kojení a vzhledem k tomu, že velká část dul je zároveň i laktačními poradkyněmi, může pomoci i s případnými problémy.

Je to práce krásná, ale náročná nejen pro dulu samotnou, ale často i pro celou její rodinu . Dula mívá 24 hodinovou pohotovost na telefonu již cca 3 týdny před termínem porodu a je připravena být v případě potřeby rodící ženě co nejdříve a plně k dispozici a to na čas, který není omezený žádnou „pracovní dobou“.  I proto dul, které k porodům doprovází, je zatím málo.